Utfordrar politiske toppar «der skoen trykkjer»

foto