Auken skuldast i stor grad at grasrotandelen – det vil seie den delen av det du tippar for som går til din valde mottakar – auka frå fem til sju prosent frå 1. januar 2018.

Norsk Tipping opplyser at potensialet framleis er stort. Framleis har 800.000, av 2 millionar spelarar, ikkje valt ein grasrotmottakar.

– Ei foreining som har gjort en god vervejobb vil ha sikra seg ein relativt stabil sum som kjem inn på konto kvart år. Grasrotgjevarar forblir nemleg trufaste når dei først har valt seg ein mottakar, seier Tonje Sagstuen som er direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.

Både nasjonalt og lokalt er det idretten som dominerer mellom mottakarane.

Store summar til idretten

Bergsøy IL toppar lista i Herøy med 367.660 kroner. På dei næ’raste plassane kjem andre idrettslag; Tjørvåg IL med 166.306 kroner og Gurskøy IL med 92.958 kroner i grasrotmidlar. Moltustranda IL: 74.709 kroner. Bidraga er såpass store at dei er vesentlege inntektspostar for idretten.

Men også musikk- og kulturlivet elles nyt godt av slike tilskot frå tippeglade vener i nærområdet.

Kvalsvik og Nerlandsøy musikkorps fekk 49.870 kroner, Bø og Sande grendalag 44.947 kroner og Jøleik skulemusikkorps 40.255 kroner. Bergsøy blandakor (38.804,-), Herøy sanitetsforening (38.585,-) og Heida Vel med 34.149 kroner ligg også langt oppe på lista.

Seks idrettslag toppar i Sande

Også i Sande dominerer idrettslaga: Slik fordeler grasrotmidlane 2018 seg per idrettslag: Gursken IL 47.854 kr, Gjerdsvika IL 47.470 kr, Larsnes IL 37.478 kr, Sandsøy IL 35.697 kr, Kvamsøy IL 29.816 kr og Larsnes/Gursken FK 28.144 kr.

Andre større mottakarar i Sande er Gursken Brass med 25.570 kr, motorsykkelklubben Stallar MC 21.626 kr og HML Varden med 21.468 kr.

Flest gjevarar – tippekundar som har valt å øyremerke 7 prosent av innsatsen til bestemte lag – i Herøy har Bergsøy IL, med 552. Tjørvåg IL har 216 grasrotgjevarar.

I Sande er det Gjerdsvika IL som har flest tippevener, med 125. Gursken IL har 102 slike.

HerøyGivararBidrag
LEINE KRINS GRENDALAG12kr                 5 187
FUNKSJONSHEMMEDE BARNS26kr               12 365
HERØY JANITSJAR25kr                 9 816
ODD FELLOW LOGE 113 FLÅVÆR11kr                 5 881
CERVIX VOCALES22kr                 7 896
FFB SØRE SUNNMØREkr               12 794
FOSNAVÅG BEDEHUS2kr                    990
HERØYLAN31kr                 9 861
MYRVÅG KVINNE OG FAMILIELAG AV1kr                 1 309
HERØY KAMERAKLUBB15kr               10 580
MOLTUSTRANDINGENkr                      82
TEIGELIA VEL36kr               20 301
HERØY MÅLLAG3kr                 1 862
MYRVÅG 4H1kr                    380
NOTØY GRENDALAG20kr               19 099
STORENESET GRANNELAG9kr                 7 091
HEIDA VEL73kr               34 149
BERGSHAUGEN VELFORENING5kr                 1 346
FOREININGA LEIKANGER GRENDAHUS1kr                    775
HERØY FRIKYRKJES SJØSPEIDARKORPS21kr                 6 074
MYRVÅG BEDEHUS8kr                 1 736
FRØYSTAD GRENDALAG8kr                 1 679
BLI EIN KVARDAGSHELT5kr                    293
HERØY SOGELAG1kr                    307
HERØYSPELET STIFTINGA30kr                 7 032
KVALSVIK OG NERLANDSØY MUSIKKORPS117kr               49 870
BERGSØY IDRETTSLAG552kr             367 660
HERØY SANITETSFORENING72kr               38 585
BERGSØY SKULEKORPS45kr           1   3 919
LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER27kr              23 254
HERØYHORN15kr                8 680
TJØRVÅG IDRETTSLAG216kr            166 306
HERØY KUNSTLAG1kr                1 804
VIKETOPPEN GRENDALAG5kr                   107
HERØY DYKKERKLUBB42kr              15 415
HERØY KYSTLAG19kr              10 864
LOGE SYN NR 885kr                2 240
SLOW FOOD SUNNMØREkr                     72
REVIVAL MISSION EUROPE8kr                1 216
HERØY ROTARYKLUBB2kr                   856
GURSKØY IDRETTSLAG196kr              92 958
FOSNAVÅGAREN VELFORENING17kr                2 243
HERØY MANNSKOR10kr                5 114
HERØY KAJAKKLUBB17kr                5 020
HERØY BILJARDKLUBB44kr              23 392
MOLTUSTRANDA OG LARSNES SKYTTARLAG44kr              34 162
MOLTUSTRANDA IDRETTSLAG113kr              74 709
MULEVIKA 4H12kr                2 927
BERGSØY BLANDAKOR71kr              38 804
JØLEIK SKULEMUSIKKORPS70kr              40 255
TJØRVÅG MYRVÅG MUSIKKORPS9kr                   294
JØSOK OG KLEPPE FORSAMLINGSHUS19kr                8 471
LHL SØRE MØRE HERØY SANDE VANYLVEN26kr              22 264
PERSONSKADEFORBUNDET LTN SØRE7kr                2 222
FRØYSTAD BEDEHUS6kr                1 875
NFU HERØY LOKALLAG15kr                4 717
REMØY OG SÆVIK GRENDALAG45kr              15 857
STOKSUND GRENDALAG8kr                2 291
NMK SUNNØRE12kr                4 732
HERØY OG SANDE JEGER OG FISKEFORENIN35kr              22 504
BØ OG SANDE GRENDALAG73kr               44 947
LEIKONG BLANDAKOR13kr                 4 600
MOLTUSTRANDA GRENDAHUS8kr                 5 464
BØE OG SANDE SANITETSFORENING5kr                    671
EINEDALEN SKULEKORPS15kr                 8 360
DRAGSUND GRENDALAG5kr                    409
BERGE OG FLUSUND GRENDALAG11kr                 3 781
DYSLEKSI SUNNMØRE10kr                 6 465
AMCAR YTRE SUNNMØRE38kr               17 442
HerøyGivararBidrag
LEINE KRINS GRENDALAG12kr                 5 187
FUNKSJONSHEMMEDE BARNS26kr               12 365
HERØY JANITSJAR25kr                 9 816
ODD FELLOW LOGE 113 FLÅVÆR11kr                 5 881
CERVIX VOCALES22kr                 7 896
FFB SØRE SUNNMØREkr               12 794
FOSNAVÅG BEDEHUS2kr                    990
HERØYLAN31kr                 9 861
MYRVÅG KVINNE OG FAMILIELAG AV1kr                 1 309
HERØY KAMERAKLUBB15kr               10 580
MOLTUSTRANDINGENkr                      82
TEIGELIA VEL36kr               20 301
HERØY MÅLLAG3kr                 1 862
MYRVÅG 4H1kr                    380
NOTØY GRENDALAG20kr               19 099
STORENESET GRANNELAG9kr                 7 091
HEIDA VEL73kr               34 149
BERGSHAUGEN VELFORENING5kr                 1 346
FOREININGA LEIKANGER GRENDAHUS1kr                    775
HERØY FRIKYRKJES SJØSPEIDARKORPS21kr                 6 074
MYRVÅG BEDEHUS8kr                 1 736
FRØYSTAD GRENDALAG8kr                 1 679
BLI EIN KVARDAGSHELT5kr                    293
HERØY SOGELAG1kr                    307
HERØYSPELET STIFTINGA30kr                 7 032
KVALSVIK OG NERLANDSØY MUSIKKORPS117kr               49 870
BERGSØY IDRETTSLAG552kr             367 660
HERØY SANITETSFORENING72kr               38 585
BERGSØY SKULEKORPS45kr           1   3 919
LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER27kr              23 254
HERØYHORN15kr                8 680
TJØRVÅG IDRETTSLAG216kr            166 306
HERØY KUNSTLAG1kr                1 804
VIKETOPPEN GRENDALAG5kr                   107
HERØY DYKKERKLUBB42kr              15 415
HERØY KYSTLAG19kr              10 864
LOGE SYN NR 885kr                2 240
SLOW FOOD SUNNMØREkr                     72
REVIVAL MISSION EUROPE8kr                1 216
HERØY ROTARYKLUBB2kr                   856
GURSKØY IDRETTSLAG196kr              92 958
FOSNAVÅGAREN VELFORENING17kr                2 243
HERØY MANNSKOR10kr                5 114
HERØY KAJAKKLUBB17kr                5 020
HERØY BILJARDKLUBB44kr              23 392
MOLTUSTRANDA OG LARSNES SKYTTARLAG44kr              34 162
MOLTUSTRANDA IDRETTSLAG113kr              74 709
MULEVIKA 4H12kr                2 927
BERGSØY BLANDAKOR71kr              38 804
JØLEIK SKULEMUSIKKORPS70kr              40 255
TJØRVÅG MYRVÅG MUSIKKORPS9kr                   294
JØSOK OG KLEPPE FORSAMLINGSHUS19kr                8 471
LHL SØRE MØRE HERØY SANDE VANYLVEN26kr              22 264
PERSONSKADEFORBUNDET LTN SØRE7kr                2 222
FRØYSTAD BEDEHUS6kr                1 875
NFU HERØY LOKALLAG15kr                4 717
REMØY OG SÆVIK GRENDALAG45kr              15 857
STOKSUND GRENDALAG8kr                2 291
NMK SUNNØRE12kr                4 732
HERØY OG SANDE JEGER OG FISKEFORENIN35kr              22 504
BØ OG SANDE GRENDALAG73kr               44 947
LEIKONG BLANDAKOR13kr                 4 600
MOLTUSTRANDA GRENDAHUS8kr                 5 464
BØE OG SANDE SANITETSFORENING5kr                    671
EINEDALEN SKULEKORPS15kr                 8 360
DRAGSUND GRENDALAG5kr                    409
BERGE OG FLUSUND GRENDALAG11kr                 3 781
DYSLEKSI SUNNMØRE10kr                 6 465
AMCAR YTRE SUNNMØRE38kr               17 442