Vedtok oppstart av planarbeid for masseuttak på Igesund og Teigeneset

foto