Vil betre situasjonen for mjuke trafikantar i Fosnavåg