Fallgard får 400.000 kroner til strandrydding: Greier neppe å bruke så mykje