Aktiviteten tek seg for alvor opp i klubben – dette er status for den nye klatrehallen