Herøy formannskap vil leite fram gamle innspel, men også arrangere nytt folkemøte om byutvikling