Går vidare med hummarfreding i Herøy

foto
Hummar. Foto: ARKIV