Dette skal tilbydarane ha for å bygge den nye Nerlandsøybrua - stor prisforskjell

foto