Metizoft melder om nyheita på si heimeside. Kontrakten omfattar handtering av IHM på fire lasteskip. IHM er eit strukturert system/ei datasamling med oversikt for å kontrollere farlege material om bord på skip. Båtar som seglar i EU må mellom anna ha ei slik oversikt som dette. Metizoft handterer IHM på vegner av alle typar reiarlag.

- Eit gjennombrot

Vi har vore i kontakt med administrerande direktør for Metizoft, Gry Cecilie Sydhagen. Ho seier signeringa er stor for selskapet.

- Dette er kontraktar som er arbeida fram ved kontoret vårt i Singapore. For oss er dette eit gjennombrot i den koreanske marknaden, der vi so langt berre har hatt nokre få oppdrag. Dette er derimot meir omfattande då det er snakk om eit så stort skipsverft. Det kan opne opp for fleire moglegheiter. Vi er veldig glade for dette, seier Sydhagen.

Ho fortel at Metizoft heilt sidan 2011 har jobba med å få eit solid feste i Asia, og at dette er nok eit steg i rett retning for det Herøy-baserte selskapet.