Vil sprøyte 400 ferjekai-millionar inn i fastlandssambandet