Kommunal armod i Sande, medan det vert satsa fleire hundre millionar i næringslivet

foto