Helseføretaket og kommunen ut mot kaiplanane

foto