Avslag på skadefelling – Tjervaag ankar

foto
Geir Tjervaag stod nemleg fram i avisa og rapporterte om store problem med hjorteflokkar som i månadsvis har beita ned innmarka hans her i Tjørvåg. Foto: Endre Vorren