Tilsett ved Myrvåg omsorgssenter har testa positivt for covid-19

foto