Statsforvaltaren har konkludert i klagesaka om Borga

foto