Denne gravstaden er gjengrodd - no vil dei gjere grep