– Terskelen for å spørje om hjelp skal ikkje vere stor