– Gjennom vårt initiativ kan kommunen spare mykje pengar