Ferdigattest er gitt – utan at nordre deponi er fullført

foto