Dei nye lokala til Naturbruk- og Fiske og fangst-elevane ved Herøy vidaregåande skule vart offisielt opna, med eit bord fylt med godsaker som lakrisbåtar og salte fisk. Kake og boblar høyrde også til. Lengst framme ser vi den fornøgde rektoren, Ester Sørdal Klungre. Foto: Josefine Spiro

– Ein heilt annan skulekvardag

– Vi har store forventningar til at dette utdanningstilbodet skal skine som ein liten blå diamant.