... ho mor sit vel og sturer og lengtar etter den vidfarige sonen hennar skal koma seg tilro ein kvan stad og inkje fara soleis kring verdi som Jerusalems skomakar