"Her er det eit salig rot med massevis av kryss og avkøyrsler i nær sagt alle retningar"