Herøy og Sande med på samarbeid om legevaktbil

foto