Sentralen vil hver dag ha kontakt med lokale hjelpekorps som har påsketjeneste ved forskjellige utfartssteder i fylket.

Påska kommer sent i år, og det er lite snø og liten aktivitet ved flere utfartssteder. Røde Kors vil derfor ha færre bemannede førstehjelpsstasjoner denne påska, men hjelpekorpsene vil kunne stille på kort varsel dersom det blir behov for å assistere personer ute i terrenget.

Informasjonssentralen vil være bemannet fra og med førstkommende lørdag formiddag til ettermiddag 2. påskedag. Flere lokale hjelpekorps vil bytte på å bemanne sentralen.

Telefon infosentralen: 88 00 88 90. E-post: mr.infosentral@gmail.com.

Sentralen vil hver dag i påska formidle informasjon om situasjonen i påskefjellet, for eksempel angående utfart, vær og føre, skader m.m.