Herøy Rotary vil ha med unge vaksne på samling – tek halve rekninga