Stor vekst gir nytilsettingar: – Etterspurnaden veks

foto