Ein tilsett ved Volda sjukehus har testa positivt

foto