Ber kommunen om å setje advokat på «Gjerdsvik-saka»

foto