- Ikkje ein einaste lokalitet med kystlynghei på Gurskøya?!