Legg fram forslag til budsjett og økonomiplan: Sparepengane får bein å gå på

foto