Føreslår å selje aksjar for 200 millionar kroner

foto