Tilsyn avdekte fukt, rôteskader og hol i veggen på brakkerigg

foto