Kommunen vil undersøke om opningstidene er for knappe