Politiet oppmodar innbyggjarane om å vere årvakne: – Er den mest aukande sakstypen vi har