Semje om fiskeriavtale mellom Noreg og Storbritannia

foto