Utolmodige etter å vore utan naust i ein generasjon

foto