– Med tanke på situasjonen i verda i dag er TV-aksjonen høgst aktuell