Mistanke om alvorleg fiskesjukdom i lokalt oppdrettsanlegg