– Kontrollprøver teke i går viser heller ingen teikn til E. coli på nett, og vi kan i dag 13.10.23, oppheve kokepåbodet for alle abonnentar, opplyser Herøy Vasslag fredag føremiddag.

Vasslaget skriv vidare at dei gjennom denne perioden har hatt tett dialog med Mattilsynet, og at dei har sett i verk tiltak på dagleg basis.

– Vi vil i ei periode framover utføre ytterlegare kontrollprøver for å overvake verdiane i vatnet, skriv vasslaget.

Til slutt opplyser dei om at fargetalet i råvatnet er forhøgja, noko som gjer at abonnentane kan oppleve at vatn i krana er gult.

– Dette er knytt til auka nedbørsmengde, og fargetalet vil derfor variere ei periode framover.