Strøymde opp Tverrfjellet for å markere viktig bodskap