– Vi ønsker å skape eit fint møtepunkt når skulane har haustferie