Varsla ikkje om at bedrifta omsette helseskadelege fiskeprodukt