Gjenvalt som styreleiar i Midt-Norsk Rederiforening

foto