Herøy har tilsett ny kommunalsjef for helse og omsorg

foto