Etterlyser fleire statlege grep for å legge til rette for verfta

foto