Ferjeprisane går ned, også på fylkesvegferjene

foto