Gler seg til kongebesøk: – Fyrste gong sidan Kong Arthur

foto