Denne bygda kan skilte med ladestasjon for ålmenta