– Har sjølv vore vitne til ein som vart grovt trakassert